วัดโพธาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.35
longitude :  99.81
รายละเอียด :  โบราณสถาน
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง,รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :140