วัดบางกุฎีทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางกุฎีทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบางกะดี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบางกุฎีทอง มีสถาปัตยกรรมแบบมอญ และมีพระพรหมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สาย90 สายบางกะดี ลงหน้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนั้งรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไป

จำนวนผู้เข้าชม :469