วัดสังลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสังลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลบางกะดี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสังลาน มีวังมัจฉา พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ตะเคียน รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนบุคคล หรือเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง สาย90 สายบางกะดี ลงหน้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดี และนั้งรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไป

จำนวนผู้เข้าชม :469