ภูกลางฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูกลางฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ.คลองแจ้ง ม. 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถรยนต์ ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :521