พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดพระมงคลมิ่งเมือง ถ.ชยางกุร อ.เมือง จ.อำนาจเจิรญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.87
longitude :  104.63
รายละเอียด :  พระมงคลมิ่งเมือง เป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ตั้งอยู่พุธอุทยาน ถ.ยางกูร อ.เมือง มีพุทธลักษณะตามอิทธิพลของศิลปะอินเดียเหนือ แคว้นปาละ ซึ่งได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เมื่อราวพุทธศตวรรณษที่ 13-16 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว่าง 11 เมตร ส่วนสูงวัดจากพื้นดินระดับต่ำสุดถึงยอดเปลว 20 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยตลอดผิวนอกฉาบปู บุด้วยกระเบื้องโมเสกสีทอง การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2508 เชื่อกันว่าพระมงคลมิ่งเมืองเป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนทั้งชาวอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพและกราบไหว้บูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุกปี ชาวบ้านจะจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมืองและถือได้ว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้ถือปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ตามถนนชยางกูร จากอุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ห่างจากใจกลางเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กม. ห่างจากสาศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญไปทางทิศใต้ 1 กม. ด้านหน้าติดกับหมวดการทางและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจิรญ

จำนวนผู้เข้าชม :268