วัดเขาวังสดึงษ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาวังสดึงษ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขาวังสดึงษ์เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี บริเวณภูเขาวังสดึงษ์ ติดกับวัดหนองหอย โดยมีศาสนาสถานเถ่าแก่ที่มีการสร้างขึ้นบนเขาวังสดึงษ์ ทั้งเจดีย์ทรงระฆัง และวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ตามประวัติไม่ทราบแน่ชัดว่า สร้างในสมัยใดจากหลักฐานสถาปัตยกรรมการก่อสร้างและรูปทรงขององค์หลวงพ่อโต คาดว่าน่าจะมีการสร้างขึ้นราวสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งบริเวณเขาสดึงษ์จะสามารถสัมผัสกับทิวทัศน์บริเวณโดยรอบของพื้นที่ตำบลเขาแร้ง จากบริเวณวัดที่อยู่ด้านล่าง ได้มีการสร้างบันไดสู่ยอดเขาในอดีตพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการสักการะหลวงพ่อโตมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกระทำพิธีทางพุทธศาสนา แม้ว่าภายหลังทางวัดได้มีการสร้างศาสนสถานขึ้นใหม่ แต่ความศรัทธาแด่หลวงพ่อโตที่ประดิษฐานบนเขาวังสดึงษ์ยังไม่เสื่อมคลาย เฉกเช่นความเก่าแก่ของ ศาสนสถานยังคงมีความเชื่องโยงกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดเขาวังสดึงษ์ รวมถึงทุกวันนี้บนเขาสดึงษ์ยังเป็นจุดชุมวิว สภาพพื้นที่ของเมืองราชบุรีอีกแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  หมู่ที่ 1 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :860