วัดเขาถ้ำกรวย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาถ้ำกรวย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแร้ง อดีตเคยเป็นที่พำนักอาศัยระหว่างธุดงค์ผ่านของสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ศาลเจ้าหมื่นมาลากับม้าศึก ศิลาศักดิ์ หลุมหลบภัยภายในถ้ำชั้นล่าง ที่เกี่ยวข้องกับสงครามพม่าในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือสงครามเก้าทัพ
การเดินทาง :  จากราชบุรีถึงวัดเขาถ้ำกรวย

จำนวนผู้เข้าชม :795