วัดลัฏฐิวาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดลัฏฐิวาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.21 ต.บางหลวง อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมและแหล่งมรดก
การเดินทาง :  รถเมล์ประจำทางสายบางหลวง ผ่านหน้าวัดลัฏฐิวนาราม

จำนวนผู้เข้าชม :406