หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > นครชัยศรี > เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
เจษฎาเทคนิคมิวเซียม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  100 ม.1 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พิพิธภัณฑ์รถโบราณ
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :377