หน้าแรก > ภาคใต้ > สตูล > มะนัง > วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง7)
วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง7)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง7)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 194 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดนิคมพัฒนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2536 เป็นวัดจัดอุทยานทางการศึกษา เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม กระทำกิจกรรม และพิธีทางศาสนา อาทิ การฝึกอบรมเยาวชน มีพระวิหารรัตนะชาติ ที่สร้างด้วยจตุคามทั้งหลังที่มีความงดงาม
การเดินทาง :  เดินทางออกจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อถึงสามแยกนิคม ให้เลี้ยวขวา ผ่านอำเภอควนการหลง และจะมีป้ายบอกทางเข้าถึงอำเภอมะนัง เดินทางมาเรื่อยๆจะเข้าสู่ต.บลนิคมพัฒนา แต่จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดนิคมพัฒนาราม

จำนวนผู้เข้าชม :999