หน้าแรก > ภาคกลาง > นครปฐม > บางเลน > ตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ตลาดบางหลวง ร.ศ.122

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดบางหลวง ร.ศ.122
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่1-2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.01
longitude :  100.16
รายละเอียด :  ตลาดบางหลวง.เป็นชุมชนที่ก่าแก่ชุมชนหนึ่ง.ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน(หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี) ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน อายุกว่า 100 ปี โดยเริ่มก่อตั้งชุมชนประมาณ ร.ศ.๑๒๒ สภาพของตลาดเป็นสถาปัตยกรรม สมัยรัชการที่ ๕ กล่าวคือ.........เป็นห้องแถวไม้สองชั้น หันหน้าเข้าหากัน มีความยาวโดยนับจากท่ารถโดยสารประจำทางลึกเข้าไปถึงแม่น้ำที่จีนมี ีจำนวน ๑๓๐ ห้อง...ปัจจุบันยังคงภาพความงดงาม และบรรยากาศตลาดเก่าไว้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งรูปแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนชนบทตลอด..จนประเพณีและวัฒนธรรมประจำถิ่น ที่ได้ผสมกลมกลืน...ระหว่างวัฒนธรรม ไทย - จีน ที่สืบทอดตลอดมา....... ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ ได้รับการเรียกขานอีกนัยหนึ่งว่า " บ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้" ดินแดน วัฒนธรรมไทย-จีน ตลาดเก่าร้อยปี อาหารดี ขนมอร่อย"...... ตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ คือความงามทางสถาปัตยกรรม ...และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มากที่สุด.......ในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน ตลาดบางหลวง ร.ศ. ๑๒๒ ยังคงความเป็นตลาดเก่าที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน.ได้ถูกถ่ายทอด ปรากฏแก่สาธารณชน...ในบทละครโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาทิ..... รายการตลาดสดสนามเป้า ทางช่อง 5 บทละครเรื่อง คมแฝก1,2..ทางช่อง 7.............. บ้านก้านมะยม ทางช่อง 3 ละครเรื่อง ดำขำ...รายการพินิจนคร สื่อ และวารสารต่างๆ.
การเดินทาง :  การเดินทาง.... จากรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี แยกต่างระดับฉิมพลี เข้าเส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพสู่อำเภอบางบัวทอง (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) หมายเลข 340 ถึงแยกนพวงศ์ เส้นทางบางเลน-ลาดหลุมแ้ก้ว สาย 346 เข้าอำเภอบางเลน ใส้เส้นทางบางเลน-บางหลวง (สุชาติพัฒนา สาย3351) จากสนามหลวงถึงตลาดบางหลวงระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร จากจังหวัดนครปฐม ใช้เส้นทางสายมาลัยแมน (นครปฐม-สุพรรณบุรี) ผ่านอำเภอกำแพงแสน ผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรฯวิทยาเขตกำแพงแสน ผ่านทางเข้า โรงเรียนการบินกำแพงแสน กลับรถที่แยกเข้าท่าเสา เข้าถนนกระตีบ-บางหลวง [สาย 3231]อีก 15 กิโลเมตร ถึงตลาดบางหลวง ระยะทางรวม 55 กิโลเมตร....... รถโดยสารประจำทาง จากสนามหลวง รถตู้โดยสารสนามหลวง-บางหลวง ค่าโดยสาร 80 บาท มีรถออกทุก 45 นาที คันแรกออกจากสนามหลวงเวลา 06:40 น. และคันสุดท้าย ออกจากบางหลวงเวลา 16.45 น. จากนครปฐม รถโดยสารประจำทางสายนครปฐม-วัดไผ่โรงวัว ค่าโดยสาร 35 บาท ใช้เวลาเดินทางระมาณ 1.45 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :432