ปราสาทเขาโล้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปราสาทเขาโล้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเจริญสุข หมู่ 6 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-609848
latitude :  14.03
longitude :  102.70
รายละเอียด :  เป็นปราสาทเก่าแก่มีอายุประมาณ 700 ปี ตั้งอยู่บนยอดเขาโล้น ทางขึ้นด้านทิศตะวันออก เป็นทางแผ่นหินเรียงเรียบร้อยสูงประมาณ 200 เมตร คนในพื้นที่มีความเชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมของเทวดา เป็นสถานที่ศักศิทธิ์สามารถขอพรสิ่งใดๆที่มีความประสงค์ได้ทุกอย่าง
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้ว ประมาณ 100 กม.เดินทางโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3468 อยู่เลยบ้านโคกกราดไปหน่อย ประมาณ 3 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :366