น้ำตกพระเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกพระเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังเงิน ม.14 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกพระเสด็จ ประวัติโดยย่อ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2519 เวลา 12.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้เสด็จประพาสสวนป่าแม่ทรายคำ ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากในกิจการปลูกสวนป่าโดยระบบหมู่บ้านป่าไม้ จากนั้นเสด็จไปยังสำนักสงฆ์ศรีพุทธันดร ทรงถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ พระราชทานสิ่งของแก่ครู นักเรียน โรงเรียน อ.อ.ป.4 และได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มารอเข้าเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมาก จนได้เวลาพอสมควรจึงเสด็จไปยังน้ำตกพระเสด็จ (เดิมชื่อน้ำตกวังเงิน) ทรงปรทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถ และได้ทรงประทานชื่อน้ำตกว่า ?น้ำตกพระเสด็จ? เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในการเสด็จเยี่ยมของพระองค์ จนกระทั่งเวลา 15.20 น. จึงได้เสด็จต่อไปยังอำเภอแจ้ห่ม การเสด็จสวนป่าแม่ทรายคำ ตามหมายกำหนดการจะเสด็จกลับเวลา 14.30 น. แต่ทรงสนพระทัยในกิจการต่าง ๆ ของสวนป่า อ.อ.ป. มาก จนเวลาล่วงเลยไปเกือบ 1 ชั่วโมง ปี พ.ศ.2556 นายศิริศักดิ์ มีชื่อ นายกอบต. นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง และหัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ มีนโยบายปรับปรุงน้ำตกแหล่งใหม่ ของ ต.นิคมพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 14 บ้านวังเงิน เขตสวนป่าแม่ทรายคำ โดยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ในเร็ว ๆ วันนี้
การเดินทาง :  ใช้รถยนต์เข้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้ระยะทางประมาณ 3 กม. การที่จะเดินทางเที่ยวชมทัศนียภาพของน้ำตกจะต้องจอดรถและต้องเดินลัดเลาะสายน้ำลงไปจะพบว่าสภาพน้ำตกแม้จะมีน้ำไหลไม่มากแต่มีแอ่งขนาดใหญ่ถึง 4 ชั้นและแอ่งน้ำตกที่ลดหลั่นลงมาอีกกว่า 20 แอ่ง ซึ่งแต่ละชั้นจะเห็นได้ว่าธรรมชาติกำลังสร้างสิ่งที่สวยงามขึ้นมาเองเช่นสภาพชั้นหินปูนที่ย้อยลงมากับสายน้ำ และบางจุดกลายเป็นเขื่อนขนาดเล็กที่ดูแล้วเหมือนกับคนได้สร้างคัน ขึ้นมา เพื่อกั้นน้ำแต่ที่จริงเป็นการก่อตัวของหินปูนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้สภาพน้ำที่ไหลเย็นสีเขียวจนมองทะลุถึงพื้นดินเป็นธรรมชาติที่แปลกตาที่จะหาพบยากมาก ในพื้นที่เพราะส่วนใหญ่สภาพน้ำที่เป็นสีเขียวใสจะไม่ค่อยพบบ่อยนัก ทั้งนี้เส้นทางการเดินทางสำรวจน้ำตกนั้นไม่ได้วัดระยะทางที่ชัดเจนได้ เนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างสำรวจแต่คาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 2 กม.และชั้นสุดท้ายจะเป็นผาน้ำตกที่ไหลลงมาสูงประมาณ 10 ม. ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ส่วนชั้นบนสุดจะเป็นตาน้ำที่ผุดออกมาจากหน้าผาที่เป็นสายน้ำของน้ำตกเส้นนี้

จำนวนผู้เข้าชม :777