มอหินขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มอหินขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านวังคำแคน ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเสาร์หินโบราณ อายุ 75 ล้านปี
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ ไปทางอุทยานแห่งชาติตาดโตน ประมาณ 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :386