วัดบ้านปากน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านปากน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.กุดลาด อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ น่าเคารพบูชา และเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :509