วัดกองมูองค์อริยะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกองมูองค์อริยะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่สุริน ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.83
longitude :  97.95
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับให้ประชาชนผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาไปปฏิบัติธรรม และชมความสวยงามของสถานที่
การเดินทาง :  เดินทางจาก อำเภอขุนยวม ไปทางอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร อยู่ในตัวหมู่บ้านแม่สุริน

จำนวนผู้เข้าชม :411