เจดีย์บ้านหัวแหลม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์บ้านหัวแหลม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านหัวแหลม หมู่ที่ 7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  039-417254
latitude :  12.68
longitude :  101.81
รายละเอียด :  ลักษณะทั่วไปเป็นโขดหินน้อยใหญ่ ยื่นแหลมเข้าไปในทะเลบริเวณปากอ่าวคุ้งกระเบน โดยเมื่อน้ำขึ้นจะเห็นโขดหินสูงกว่าน้ำทะเลไม่มากนัก และเจดีย์จัดสร้างอยู่บนโขดหินห่างจากฝั่งประมาณ 50 เมตร ชาวประมงส่วนใหญ่ใช้บนบานสานกล่าว เพื่อให้ออกเรือมีความปลอดถัย
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสุขุมวิท เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 301 จะมีทางแยกให้เลี้ยวขวา เข้าไปประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :364