หลวงพ่อฮวบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อฮวบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดสามัคยาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านด่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังและเป็นที่นับถือของชาวตำบลบ้านด่าน
การเดินทาง :  มาที่ตำบลบ้านด่าน หมู่ที่ 3

จำนวนผู้เข้าชม :93