วัดหนองกระทุ่ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองกระทุ่ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.82
longitude :  100.22
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมของคนในชุมชน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์เส้นทางสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ระยะทาง 27 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :449