จุดชมวิวผาอานม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวผาอานม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8 บ้านน้ำต๊ะ ตำบลน้ำหมัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จุดชมวิวผาอานม้า
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :388