หนองหัววัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองหัววัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำรอบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.07
longitude :  99.11
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่โดยมีน้ำล้อมรอบบริเวณพื้นที่
การเดินทาง :  ถนนสายหนองไทร-คีรีรัฐนิคม

จำนวนผู้เข้าชม :295