หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > น้ำปาด > รอยพระพุทธบาท ภูผาทอง
รอยพระพุทธบาท ภูผาทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท ภูผาทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 4 ต.ห้วยมุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ค้นพบลึกของหินแข็งขนาดใหญ่คล้ายรอยเท้า เชื่อกันว่า เป็นรอยพระพุทธบาท และหินคล้ายรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองคล้ายทองคำ ที่ภูผาทั่ง หรือที่เรียกว่าภูผาทอง ที่หมู่ 4 บ้านห้วยพร้าว ตำบลห้วยมุ่น
การเดินทาง :  เดินทางเท้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :420