หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ตะกั่วป่า > เทวรูปองค์พระนารายณ์และเทพบริวาร
เทวรูปองค์พระนารายณ์และเทพบริวาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เทวรูปองค์พระนารายณ์และเทพบริวาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อุทยานสวนสาธารณะพระนารายณ์ (ตรงข้ามเทศบาลเมืองตะกั่วป่า)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.87
longitude :  98.34
รายละเอียด :  องค์เทวรูปพระนารายณ์และเทพบริวาร เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตะกั่วป่ามาตั้งแต่อดีตกาล ทั้งถือเป็นแหล่งที่บอกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ อารยธรรมอินเดีย ความเชื่อตามศาสนาพราหมณ์ที่เข้ามายังพื้นที่เมืองตะกั่วป่า ในหนึ่งปีจะเห็นชาวตะกั่วป่าร่วมกันทำพิธีบวงสรวงองค์เทวรูปพระนารายณ์และเทพบริวารจำลอง ตามอย่างพิธีพราหมณ์โบราณ ณ สวนสาธารณะอุทยานพระนารายณ์ ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า สร้างความสิริมงคลแก่ชีวิต
การเดินทาง :  รถยนต์ , รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :503