สวนสุขภาพหนองแล้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสุขภาพหนองแล้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านโนน ต.ศรีชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.02
longitude :  103.70
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ปีก และเป็นแหล่งชมนกชนิดต่างๆ ตามฤดูกาล
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถโดยสารประจำทาง 288 หนองคาย-บ้านแพง และรถส่วนตัว เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2095

จำนวนผู้เข้าชม :715