วัดคงคาภิมุข

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคงคาภิมุข
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บริเวณถนนราษฎร์บำรุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.84
longitude :  98.36
รายละเอียด :  ภายในวัดประดิษฐานองค์พ่อท่านเจ้าฟ้า อีกหนึ่งความศรัทธาของชาวตะกั่วป่า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพ่อท่านเจ้าฟ้า จึงมีประชาชนแวะเวียนมากราบไหว้ บูชา ขอพร ให้ชีวิตสุขสมหวัง ดังเช่นความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายอายุคน วัดคงคาภิมุขจึงเป็นอีกสถานที่เก่าแก่ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2305 เคียงคู่ความศรัทธาในองค์พ่อท่านเจ้าฟ้า วัดแห่งนี้จึงได้รับการบูรณะตกแต่งให้สวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :441