หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ตะกั่วป่า > วัดเสนานุชรังสรรค์
วัดเสนานุชรังสรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสนานุชรังสรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  2 ถ.มนตรี ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.36
รายละเอียด :  วัดเสนานุชรังสรรค์เป็นพระอารามหลวง เดิมชาวบ้านเรียกวัดใหม่กำแพง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสนานุชรังสรรค์ พระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า และเป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๐ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อท่านพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ได้สร้างเมือง ที่ว่าการ และที่พำนักแล้ว ก็ดำริที่จะสร้างวัดเพื่อเป็น เกียรติยศและเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ถาวรในเมืองตะกั่วป่า และเห็นว่าพื้นที่ที่เชิงเขาฉมังคีรี ตำบลตลาดเหนือ ใกล้สำนักสงฆ์ วัดควนป้อมเป็นที่ว่างเปล่า มีอาณาบริเวณกว้างพอสมควร จึงจัดการขุดดินเกลี่ยพื้นที่ควนทางด้านตะวันออกให้ราบลง ก่อกำแพงด้วยอิฐถือปูนสูง ๒ เมตร มีประตู ๔ ประตู คือ ทางด้านตะวันตก ตะวันออก ด้านละ ๒ ประตู แล้วสร้างพระอุโบสถขึ้นตอนกลางตามแบบของวัดมหรรณพาราม และพระประธานองค์หนึ่งหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้างประมาณ ๒ ศอกคืบ และศาลาการเปรียญ ๒ หลัง สร้างกึ่งถาวร พื้นก่อด้วยอิฐ เสาไม้แก่น มุงสังกะสี ปัจจุบันศาลาทางด้านใต้ ดัดแปลงเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล ส่วนด้านทิศเหนือสร้างเป็น กุฏิสงฆ์สองชั้นกึ่งถาวรเฉพาะอุโบสถครั้งแรกมุงด้วยกระเบื้องเกล็ด ๓ ชั้น ต่อมาหลังคาพังทลายลง ทางวัดจึงได้ซ่อมหลังคาใหม่ โดยมุงด้วยสังกะสีมาจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :445