หน้าแรก > ภาคใต้ > พังงา > ตะกั่วป่า > วัดพระธาตุคีรีเขต
วัดพระธาตุคีรีเขต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุคีรีเขต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนศรีบรมธาตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.36
รายละเอียด :  ชาวบ้านเรียกกันในชื่อ วัดลุ่ม เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวตะกั่วป่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ชมพระพุทธบาทจำลอง พ่อท่านแก่นรักศักดิ์สิทธิ์ และความมหัศจรรย์พระพุทธรูปหินหยกซ้อนอยู่หลังพระประธานภายในพระอุโบสถ ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เจดีย์พระบรมธาตุบนยอดเขาพระบาท เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองต่อไป
การเดินทาง :  รถยนต์ รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :469