วัดหน้าเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหน้าเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนอุดมธารา ต.ตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๑๑๐
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.37
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและสถาปัตยกรรม ได้แก่ อุโบสถ และบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นลำน้ำใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้าและแร่ พบหลักฐานคือหม้อสตีมไอน้ำจมอยู่บริเวณนี้ แสดงให้เห็นความเจริญด้านพาณิชย์ของเมืองตะกั่วป่าในอดีต
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :441