สุวิรุฬชาไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สุวิรุฬชาไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  126 ม.5 ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นผู้ปลูก ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายใบชาอินทรีย์คุณภาพกว่า 32 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มชาเขียว ชาอููหลง ชาดำ ชาสมุนไพร ฯลฯ และได้รับเลือกเป็น ?ไร่ชาอินทรีย์ตัวอย่าง? ของจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ทางไร่ยังคงนโยบายเดิมในการเน้นการให้ความรู้เรื่องชา และส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายที่มีใจรักและสนใจอยากเริ่มปลูกชา
การเดินทาง :  ตามเส้นทางถนนสายพหลโยธิน - โป่งมอญ

จำนวนผู้เข้าชม :660