ป่าชุมชนโคกใหญ่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนโคกใหญ่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนหัน ตำบลดงใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.89
longitude :  103.31
รายละเอียด :  เป็นป่าชุมชน ไม้เต็งรัง มีอาหารป่ามากมายหลายชนิด เช่น ฤดูฝนจะมีเห็ดป่า ผักหวานป่า ฤดูแล้งจะมีไข่มดแดง ไข่จั๊กจั่น ผักสาบ ผักติ้ว ดอกกระเจียว และสัตว์ป่านานาชนิด
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ล่วงหน้าได้

จำนวนผู้เข้าชม :333