มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มหกรรมเห็ดเฉลิมพระเกียรติฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.89
longitude :  103.31
รายละเอียด :  เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงฤดูกาลเห็ดป่าออกระหว่างเดือนสิงหาคมของทุกปี ที่โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลตามทางหลวงหมายเลข 2063 กม.ที่ 26

จำนวนผู้เข้าชม :299