วัดกุดเวียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกุดเวียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 บ้านกุดเวียน ต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.89
longitude :  101.84
รายละเอียด :  ศูนย์ปฏบัติธรรมสวดมนต์
การเดินทาง :  ระยะทางจากอำเภอสูงเนิน ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออก

จำนวนผู้เข้าชม :496