หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > เมืองตาก > เขาพระเมิน พระธาตุเขาพระ
เขาพระเมิน พระธาตุเขาพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระเมิน พระธาตุเขาพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านลานขวาง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาพระเมินเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ด้วยความสูง 1,774 ฟุต จากพื้นดินเมืองตาก มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ตำบลวังหิน ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลน้ำรึม มีความสูงเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดตาก บนยอดเขาเรียกว่า ?ยอดเขาพระ? ซึ่งอยู่คู่กับเมืองตากมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านไป หลวงพ่อตุ่นพุทธสาโร เจ้าอาวาสวัดเชียงทองได้นำคณะผู้มีจิตศรัทธาธรรมขึ้นไปปฏิบัติธรรม ณ ยอดเขา พร้อมทั้งนำพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐ์สถานไว้ และจัดพิธีสงฆ์น้ำพระเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันนี้เหลือเพียงพระพุทธรูปปั้น พระไม้แกะสลัก จำนวน 2 องค์ ต่อมาปี พ.ศ. 2531 ? 2535 นายหลี ขำมี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้นำชาวบ้านที่ศรัทธาในพระธรรมนำพระพุทธรูปและสร้างกุฎิไว้บนยอดเขาพระ เพื่อให้พระภิกษุพักแรมอาศัยจำวัด และได้จัดประเพณีสงฆ์น้ำพระขึ้นบนยอดเขาพระเมินเมื่อปี พ.ศ. 2535 และประเพณีสงฆ์น้ำพระก็หายไปเนื่องด้วยไม่มีผู้ใดมาสืบสานต่อ และในปี พ.ศ. 2536 ภูเขาพระเมินมีผู้บุกรุกและทำลายป่าเป็นจำนวนมาก ได้มีการขอทำสัมปทานเหมืองหินบริเวณยอดเขาพระ ซึ่งผู้นำชุมชนในตำบลวังหิน ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลน้ำรึม ในขณะนั้น ได้ร่วมกับชาวบ้านคัดค้านไม่ให้มีการสัมปทานทำเหมืองหินและทำลายป่า ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 นางเฉลียว แก้วบวรรัตน์ ราษฎรตำบลวังหินได้เขียนหนังสือทูลเกล้าทูลกร