หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > โบราณสถาน ถ้ำวิมานจักรี
โบราณสถาน ถ้ำวิมานจักรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถาน ถ้ำวิมานจักรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๙ ตำบลพุกร่าง (ตั้งอยู่เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองพระพุทธบาท)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ ตั้งอยู่บนไหล่เขาดอกไม้ ห่างจากมณฑปพระพุทธบาทประมาณ ๘๐๐ เมตร เป็นกลุ่มโบราณสถานบริเวณเทือกเขาวง ภายในถ้ำมีหลืบ มีคูหา มีหินย้อย เป็นสีต่างๆ งามน่าชม นับเป็นถ้ำที่สวยงามมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงค้นพบถ้ำในขณะที่ทรงผนวช ทรงประพาสป่า และได้พักแรมอยู่ในถ้ำนี้ชั่วเพลาหนึ่ง ใน พ.ศ.๒๓๗๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เคยเสด็จประพาสถ้ำครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๖ และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร.ไว้ที่ผนังถ้ำ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จประพาสครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๕ ปัจจุบันรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร.ได้กะเทาะหลุดล่วงออกไปมากแล้วจากแรงระเบิดหินของโรงปูน
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ประมาณ ๒.๕๐ กิโลเมตร พบทางแยกด้านซ้ายมือเป็นถนนคอนกรีตเข้าชุมชนเจ้าพ่อเขาตก หมู่ที่ ๙ ตำบลพุกร่าง และสามารถเดินทางมาจากทางด้านหลังที่ทำการเทศบาลเมืองพระพุทธบาทได้อีกทางหนึ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :385