หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > โบราณสถาน ถ้ำมหาสนุก
โบราณสถาน ถ้ำมหาสนุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถาน ถ้ำมหาสนุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๘ ตำบลพุกร่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ เป็นถ้ำภูเขาหินปูนธรรมชาติ ซึ่งที่ประดิษฐานพระปูนปั้น และที่เหนือปากถ้ำมีพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ประวัติความเป็นมาของถ้ำมหาสนุก มีเรื่องเล่า ๒ เรื่อง เรื่องแรกเล่าว่า ชาวบ้านชอบมาหมักเล้าสาโทและดื่มกินกันบนถ้ำ ภายในถ้ำมีลานกว้างเป็นที่สังสรรค์เฮฮา จึงเรียกว่าถ้ำมหาสนุก เรื่องที่สองเล่าว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสพระพุทธบาท ทรงอนุญาตให้มหาดเล็กและนางในเที่ยวถ้ำ เนื่องจากถ้ำมืดมากบรรดานางในก็ถูกลวนลาม เป็นรอยมือติดอยู่ที่ภูษาผ้าสไบพระองค์ทรงถามว่าไปเที่ยวถ้ำไหนมา เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นนางในก็ทรงพระสรวล ตรัสว่าคงไปเที่ยวถ้ำมหาสนุกมา ปัจจุบันได้รับความชำรุดเสียหายจากการระเบิดหินของโรงปูน
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพระพุทธบาท มุ่งสู่ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพุกร่าง เลี้ยวซ้ายฝั่งตรงข้ามที่ทำการเทศบาลฯ เข้าสู่ชุมชนบ้านหนองโดก ผ่านสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม เขาน้อย จากนั้นเดินด้วยเท้าขึ้นเขา ปากทางเข้าถ้ำพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆ หรือเดินทางขึ้นเขาผ่าน บริษัท ปูนซีเมนต์เอเเซีย จำกัด (มหาชน) ได้อีกทางหนึ่ง

จำนวนผู้เข้าชม :376