หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > โบราณสถาน ศาลเจ้าพ่อเขาตก
โบราณสถาน ศาลเจ้าพ่อเขาตก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถาน ศาลเจ้าพ่อเขาตก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๙ ตำบลพุกร่าง (ปัจจุบันอยู่ในความควบคุมดูแลรักษาของวัดพระพุทธบาท)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานกับกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ เจ้าพ่อเขาตก คือเทวรูปที่ประดิษฐานในศาลเจ้า ตัวศาลตั้งอยู่เชิงเขาซึ่งเรียกว่า ?เขาตก? (คือเทือกเขามาสุดลงตรงที่นั้น) อยู่ห่างจากมณฑปพระพุทธบาทประมาณ ๓ กิโลเมตร ภายในศาลเจ้าตกแต่งด้วยศิลปะแบบจีน เป็นศาลที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ของเดิมทำเครื่องบนด้วยไม้แต่ถูกไฟป่าไหม้อยู่เสมอต้องสร้างกันใหม่เรื่อยมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดให้สร้างใหม่ทำเป็นรูปเก๋งจีน เครื่องบนเป็นอิฐถือปูน และโปรดฯให้พระยาเพชรรัตน์สงคราม นำศิลามาจากเขาตกให้ช่างจำหลักเป็นเทวรูปขึ้น ทำเป็นรูปเทวดานั่งชันเข่า สูงประมาณ ๘๐ เซนติเมตร เมื่อสมโภชแล้ว โปรดฯ ให้แห่เรือที่ท่าพระแล้วนำไปประดิษฐานแทนรูปเทพารักษ์เดิม ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๐๑ ต่อมาในรัชการที่ ๕ ตัวศาลถูกไฟป่าไหม้อีก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ จึงโปรดฯ ให้พระพุฒจารย์ (มา) เมื่อยังเป็นพระมงคลทิพมุนี ผู้รักษาพระพุทธบาทสร้างขึ้นใหม่ และหล่อเทวรูปใหม่อีกองค์หนึ่งทำเป็นเทวรูปทรงเครื่อง สูงประมาณ ๑ เมตร ชาวบ้านเรียกกันว่า ?เจ้าตาก? ส่วนตัวศาลนั้นมีสภาพทรุดโทรมลง ในปี พ.ศ.๒๔๙๒ จึงทำการซ่อมแซมใหม่
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ห่างจากอำเภอพระพุทธบาทประมาณ ๓ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403