หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > รอยพระพุทธบาท วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว)
รอยพระพุทธบาท วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  รอยพระพุทธบาท วัดกัลยาณบรรพต (เขาเลี้ยว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บนยอดเขาเลี้ยว วัดกัลยาณบรรพต หมู่ที่ ๕ ตำบลพุกร่าง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  จากประวัติที่บันทึกในสมุดภาพวัดกัลยาณบรรพต พ.ศ.๒๕๐๕ รอยพระพุทธบาทนี้ถูกค้นพบโดย หลวงพ่อวัดดอน (พระครูกัลยาณวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดดอน กรุงเทพมหานคร) ผู้นำในการสร้างวัดกัลยาณบรรพต พร้อมด้วยคณะพรหมศาสตร์ เป็นผู้ค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาเลี้ยว เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ประมาณ ๕ กิโลเมตร และห่างจากศาลเจ้าพ่อเขาตกประมาณ ๐.๕๐ กิโลเมตร เนื้อหาในสมุดภาพกล่าวถึงรอยพระพุทธบาทไว้ว่า ?เมื่อมองขึ้นไปบนยอดเขาจะแลเห็นมณฑป ที่ได้ก่อสร้างขึ้นตั้งตระหง่านเหนือยอดเขา เมื่อเดินขึ้นบันไดสู่ยอดเขาก่อนจะเข้าสู่มณฑป ปรากฏรูปปั้นฤาษีประดิษฐานอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ จะเห็นรอยพระพุทธบาทปรากฏอยู่ในเนื้อก้อนหินอีกก้อนหนึ่ง เป็นรอยพระพุทธบาทที่ปราศจากการตกแต่งเสริมสร้าง หรือจำลองขึ้นแม้แต่ประการใด เฉพาะบริเวณเชิงเขาเลี้ยว จะเห็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตร ขนาดสูง ๙ ศอก ๙ นิ้ว (ประมาณ ๔ เมตร) มีฐานสูงประมาณ ๑ เมตร นอกจากนี้บนยอดเขามีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ศิลปกรรมอินเดียประดิษฐานอยู่ในศาล ระหว่างทางขึ้นเขามีรูปปั้นฤาษีเรียงรายอยู่ตามทางในสภาพของธรรมชาติที่สวยงาม การขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ เดินเท้าขึ้นบันไดจำนวน ๒๖๙ ขั้น หรือทางรถยนต์ โดยเทศบาลตำบลพุกร่างได้พัฒนาเส้นทางรถยนต์ขึ้นเขาเลี้ยวให้สะดวกยิ่งขึ้น และร่วมบูรณะซ่อมแซมบันไดทางขึ้นให้สมบูรณ์และปลอดภัยเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลพุกร่าง
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอพระพุทธบาท เข้าสู่ถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ ประมาณ ๕ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :431