หน้าแรก > ภาคกลาง > สระบุรี > พระพุทธบาท > ถนนพระเจ้าทรงธรรม (ถนนฝรั่งส่องกล้อง)
ถนนพระเจ้าทรงธรรม (ถนนฝรั่งส่องกล้อง)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนพระเจ้าทรงธรรม (ถนนฝรั่งส่องกล้อง)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตามพงศาวดารกล่าวว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ.๒๑๕๓ - ๒๑๗๑ ) ได้มีผู้พบรอยพระพุทธบาท และพระองค์ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทแล้ว" จึงได้ให้ฝรั่งส่องกล้องตัดทางสถลมารคกว้างสิบวาตลอดถึงท่าเรือให้แผ้วถางทุบปราบให้รื่นราบเป็นถนนหลวงเสร็จ" ฝรั่งในที่นี้คือชาวฮอลันดาที่มารับราชการในสมัยนั้น ซึ่งคงจะใช้วิทยาการสมัยใหม่ โดยใช้กล้องส่องวัดระดับปรับให้ทางตรง ตามวิธีการที่มีใช้กันในประเทศตะวันตก คนไทยเห็นเป็นของแปลก จึงมีผู้เรียกชื่อถนนสายนี้ว่าถนนฝรั่งส่องกล้องแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา การเดินทางจากพระนครศรีอยุธยาไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีในครั้งนั้นต้องไปทางเรือก่อน แล้วจึงไปขึ้นบกที่ท่าเรือ แล้วขึ้นช้างต่อไปยังพระพุทธบาท ต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ.๒๑๗๓ - ๒๑๙๙ ) จะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ช่างไปตกแต่งพระตำหนัก และเตรียมเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินตามที่ปรากฏในพงศาวดารตอนหนึ่งมีความว่า "ในเดือน ๑๒ นั้น (พ.ศ.๒๑๗๖ ทรงพระกรุณารับสั่งว่า พ้นเทศกาลราษฎรเกี่ยวข้าวแล้วจะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาท ให้ยกช่างขึ้นไปตกแต่งพระตำหนักใต้ธารทองแดง และไขบัวให้มาแต่ธารทองแดงให้สนุกสนานและทรงสถลมารค แต่ท่าเจ้าสนุกขึ้นไปท้ายพิกุลนั้น คิดให้มีน้ำและศาลาโดยระยะทาง ผู้คนจะได้อาศัย เสนาบดีรับพระราชโองการแล้วก็ยกช่างและไพร่ขึ้นไป เกณฑ์แบ่งให้ตกแต่งพระตำหนักเจ้าท่าสนุก และแบ่งให้ทำศาลา ขุดบ่อบางโขมด ตำบลบ่อโศก ให้ขุดบ่อริมต้นโศก จึงให้ชื่อว่า บ่อโศก แล้วขึ้นไปขุดบ่อทำศาลากลางทาง พอพระสงฆ์และสามเณรเดินขึ้นไปเห็นศาลาอยู่ เจ้าสามเณรจึงว่าศาลาทั้ง ๕ ห้อง คับเสีย ๑ ห้อง ก่อเป็นฝากรงให้ดี คนจะได้อาศัยนอนถ้าไม่มีฝาเสือจะกินเสีย ช่างทั้งปวงฟังเจ้าสามเณรว่า เห็นชอบก็ทำตาม ครั้นแล้วจึงได้นามว่า ศาลาเจ้าเณร และที่ตำบลหนองคณฑีนั้นมีน้ำอยู่แล้วก็ทำศาลาไว้สำหรับอาศัยและไพร่ซึ่งทำศาลาลงไปตักน้ำกินได้คณฑีใบหนึ่งจึงให้ชื่อว่า?หนองคณฑี?
การเดินทาง :  การเดินทางตามเส้นทางบก จากท่าเรือถึงพระพุทธบาท ระยะทางประมาณ ๑๙ กิโลเมตร เริ่มจากหัวถนนอยู่บริเวณท่าเกย ใกล้กับวัดรวก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเคยมีเกยช้างปลูกสร้างอยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ถนนตอนนี้กว้าง ๑๐ วา หรือ ๒๐ เมตร ตัดผ่านพื้นที่สามอำเภอสองจังหวัดคือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านหมอ และอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันเส้นทางนี้คงเหลืออยู่ประมาณ ๙ กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณเยื้องกับวัดสร่างโศก (อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี) ช่วงกิโลเมตรแรกเป็นถนนดินไม่ได้ใช้เป็นถนนอีกต่อไป ถัดนั้นไปเป็นถนนลูกรังผ่านหลังวัดปัญจาภิรมย์ วัดหนองคณฑี หมู่ที่ ๔ ตำบลพุกร่าง ไปตัดกับถนนสายพระพุทธบาท - บ้านหมอ บริเวณน้าวัดกัลยาณบรรพต (วัดเขาเลี้ยว) หมู่ที่ ๕ ตำบลพุกร่าง ช่วงที่ผ่านศาลเจ้าพ่อเขาตก หมู่ที่ ๙ ตำบลพุกร่าง และพระตำหนักสระยอหายไป ไปปรากฏอีกครั้งที่บริเวณชุมชนเทศบาลพระพุทธบาท ช่วงนี้เป็นถนนลูกรังและคอนกรีตความกว้างประมาณ ๖ - ๘ เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :417