อุทยานแห่งชาติภูพาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานแห่งชาติภูพาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตู้ ป.ณ.70 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตของอำเภอเมือง อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 655 ตารางกิโลเมตร หรือ 415,838 ไร่
การเดินทาง :  จากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไปตามทางหลวงหมายเลข 213 ประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาน ที่กิโลเมตรที่ 25 ซึ่งอยู่ริมทางหลวง

จำนวนผู้เข้าชม :282