โค้งปิ้งงู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โค้งปิ้งงู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์)
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โค้งปิ้งงู เป็นสถานที่หนึ่งในจังหวัดสกลนคร หมายถึงถนนสายหนึ่งที่มีโค้งคดเคี้ยวเหมือนการเอางูมาปิ้ง ปกติแล้วการเดินทางสู่สกลนคร หรือจากสกลนครออกไปยังจังหวัดต่างๆ มักจะต้องผ่านเส้นทางโค้งปิ้งงูนี้ แต่ส่วนมากนักเดินทางจะไม่จอดแวะอาจจะเนื่องมาจากอยู่ในระหว่างการขับรถโค้งไปโค้งมา และเป็นทางขึ้น-ลงลาดชันจึงไม่อยากจอดแวะ และอีกประการหนึ่งคือการจะดูโค้งปิ้งงูให้เห็นชัดๆ คงต้องมองจากมุมสูงเท่านั้น แต่ถ้าหากเดินทางมาจากตัวเมืองสกลนครหรือมาจากพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จะเห็นมีป้ายบอกทางนี้อยู่ซ้ายมือ เป็นป้ายบอกสถานที่พักรถสวนรัชมังคลาภิเษก และหลักกิโลเมตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (แต่ปัจจุบันนี้มีการสร้างหลักกิโลเมตรขึ้นมาใหม่มากมายจนไม่รู้ว่าหลักไหนใหญ่กว่ากันแล้วครับ สำหรับหลักกิโลเมตรนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากหากเอาไปเทียบกับหลักที่แยกอินโดจีน หรืออะไรทำนองนั้นที่สูงเหมือนอาคารพาณิชย์)
การเดินทาง :  โค้งปิ้งงู เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 213 (สกลนคร-กาฬสินธุ์) ช่วงที่ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นทางที่คดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย ริมทางมีหลักกิโลเมตรยักษ์เป็นที่สังเกต และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม อาทิ น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้

จำนวนผู้เข้าชม :482