หน้าแรก > ภาคเหนือ > อุตรดิตถ์ > ท่าปลา > ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา
ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  103 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.80
longitude :  100.36
รายละเอียด :  ประเพณีแห่ผีตลก เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอำเภอท่าปลา ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ปฏิบัติกันในวันก่อนวันออกพรรษาประจำปี โดยมีความเชื่อว่า บรรดาญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือพวกผีเปรต ผีนรก ที่อยู่ขุมนรกต่างๆ ทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติจะออกมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องหรือผู้ที่ตั้งใจทำบุญอุทิศ แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้ จึงจะได้ไปเกิดในชาติใหม่ภพใหม่ เป็นการใช้หนี้กรรมเก่าของผู้ที่กระทำความชั่วไว้แต่ชาติปางก่อน นับเป็นความเชื่อที่เป็นคติธรรมแฝงอยู่ในประเพณีแห่ผีตลกนี้ ตำนานผีตลกเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา เทศน์มหาชาติ ที่จัดกันทุกวัดทุกชุมชนก่อนวันออกพรรษาหนึ่งวัน ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่วัด โดยนำผ้าจีวรเก่าและขาด ที่พระสงฆ์ทิ้งแล้ว มาทำเป็นเสื้อผ้าให้คนสวมคล้ายกับว่าเป็นผีเปรต โดยส่วนหัวจะทำด้วยเข่งหรือชะลอมที่สานด้วยไม้ไผ่ ตกแต่งด้วยศิลปะที่แต่งแต้มด้วยสีสันให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว เหมือนผีตามจินตนาการ ฝ่ายประชาชนก็จะมีการเตรียมข้าวตอกดอกไม้ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ต้นกุ๊ก ต้นข่า เข้าร่วมเดินตามขบวนแห่ผีตลก เพื่อนำไปตกแต่งศาลาเป็นการจำลองป่าหิมพานต์ มีขบวนแห่ผีตลกเข้าร่วมด้วยความสนุกสนานครึกครื้น การทำบุญบริจาคทาน วัตถุปัจจัยต่างๆ เป็นพื้นฐานทางความเชื่อ วิถีชีวิต ความพร้อมและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป เชื่อว่าการทำความชั่วจะไปเกิดเป็นผีเปรต ผีนรก เที่ยวขอส่วนบุญ เป็นการเตือนสติคนไม่ให้ทำความชั่ว ทำบาป เมื่อตายไปจะเกิดเป็นผู้มีรูปร่างน่าเกลียด น่ากลัว เหมือนผีตลกที่ทำขึ้น เชื่อว่าการทำความดี การละเว้นสิ่งชั่วนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นกุศโลบายของคนโบราณ ที่ทำให้เกิดการรวมพลังสร้างกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจ การวางแผน ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ผู้สืบทอดจะปรากฏ รวมถึงการทำบุญด้วยจิตศรัทธาของชาวพุทธนั่นเอง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามทางหลวงหมายเลข 1163 ระยะทางประมาณ 41 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :403