หน้าแรก > ภาคใต้ > ตรัง > วังวิเศษ > สวนมหาราช(สวนหลวง ร.๙)
สวนมหาราช(สวนหลวง ร.๙)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนมหาราช(สวนหลวง ร.๙)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตรงข้ามสถานีตำรวจวังวิเศษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.74
longitude :  99.39
รายละเอียด :  ด้วยนายจรวย จันแดง ราษฎรบ้านเลขที่ 46/3 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีความประสงค์จะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน น.ส. 3 ก.เลขที่ 745 ระวาง 6824 เลขที่ดิน 272 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ - งาน 36 ตารางวา เพื่อถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังวิเศษ โดยใช้ชื่อว่า ? สวนมหาราช(สวนหลวง ร.9) โดยสภาพปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลวังวิเศษ เป็นสวนสาธารณะที่มีสภาพเป็นสวนป่า มีพันธ์ไม้หวงห้ามหลายชนิด เป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด และมีสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ ศาลากลางน้ำ ทางเดิน รั้วลวดหนามรอบบริเวณ โดยงบประมาณของเทศบาลตำบลวังวิเศษ ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆของประชาชน เช่น กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมของชมรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ และกิจกรรมอื่นๆ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ตามเส้นทางถนนเพชรเกษม สายตรัง-กระบี่ ห่างจากตัวจังหวัดตรัง 58 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :541