วัดวิเวกวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวิเวกวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.14 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ร่วมกับวัดวิเวกวนาราม ได้จัดโครงการบวชเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การเดินทาง :  ทิศเหนือ ติดต่อ พื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี ทิศใต้ ติดต่อ พื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์

จำนวนผู้เข้าชม :428