หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครพนม > ปลาปาก > โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ(หนองปลาค้อเฒ่า)
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ(หนองปลาค้อเฒ่า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ(หนองปลาค้อเฒ่า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.22
longitude :  104.64
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.กุตาไก้ 5 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอปลาปาก 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :420