บ้านขุนอินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านขุนอินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนมรตรี 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.83
longitude :  98.36
รายละเอียด :  อาคารสองชั้น สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสแบบประยุกต์ที่สร้างโดยช่างชาวจีน สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2460 เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของ ร.อ.ท. ขุนอินทรคีรี (ช้อย ณ นคร) หลานพระยา เสนานุชิต (นุช ณ นคร) ถือเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมอีกแห่งหนึ่งของตะกั่วป่า แม้ว่าวันนี้จะได้รับการต่อเติม เปลี่ยนจากรูปแบบเก่าไปบ้าง แต่บ้านขุนอินทร์ก็ยังคงกลิ่นอายของความเก่าที่ดูมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย
การเดินทาง :  รถยนต์ , รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :469