ลำเซบก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลำเซบก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลขามเปี้ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.50
longitude :  104.97
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การเดินทาง :  ถนนสายอุบล-ตระการ(2050)

จำนวนผู้เข้าชม :404