องค์หินตั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  องค์หินตั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 ต.กุตาไก้ องปลาปาก จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.22
longitude :  104.64
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่ชาวตำบลกุตาไก้ให้ความเคารพนับถือ และศักการะ ซึ่งในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมนมัสการองค์หินตั้งขึ้น ณ บริเวณโรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอปลาปาก 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :459