วัดประดู่วีระธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดประดู่วีระธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ต.กุตาไก้ องปลาปาก จ.นครพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.22
longitude :  104.64
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ประดิษสถานของหลวงปู่แพงตา เกจิอาจารย์ประจำตำบลกุตาไก้ที่ชาวตำบลกุตาไก้ให้ความเคาระนับถือ และศักการะ ซึ่งท่านได้มรณะภาพไปนานแล้ว
การเดินทาง :  ห่างจาก อบต.กุตาไก้ 2 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอปลาปาก 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :350