วัดเอี่ยมวนาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเอี่ยมวนาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงเดียด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถาน
การเดินทาง :  ห่างจากอำเภอตระการพืชผลประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :407