เกาะภูกระแต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะภูกระแต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเกาะที่อยูในบริเวณเขื่อนสิรินธร อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สามารถเดินทางโดยรถยนต์ในช่วงหน้าแล้งที่น้ำในเขื่อนลดลง ช่วงเดือนมกราคม ถึงช่วงเดือน มิถุนายน ด้านหน้าเกาะจะเป็นหาดทราย ทางทิศตะวันออกเป็นลานหิน สลับกันหลายชั้นมีหน้าผาที่ไม่สูงนัก น้ำใสเย็นร่มรื่น ในหน้าร้อน น้ำลดลงมากสามาถเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย เที่ยวภูกระแต ล่องแพ ตกปลาก เที่ยวป่า ชมนก ชมเกาะ เดินลัดลาะชมลานหินเชิญชวนลิ้มชิมรสปลาเขื่อนสิรินธร บริเวณรอบเกาะมีสภาพทิวทัศน์ที่สวยงานมีโขดหินสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ หน้าร้อนลดลงสามารถขับรถข้ามน้ำไปยังตัวเกาะได้สะดวก หน้าฝนสามารถเดินทางโดยหรือหาปลาหรือแพของชาวบ้านได้
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหารประมาณ 25 กิโลเมตร ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ในช่วงหน้าแล้งที่น้ำในเขื่อนลดในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน

จำนวนผู้เข้าชม :540